S největší vděčností

V edici Novinky, Osobnosti vydává nakladatelství Nové město knihu rozhovorů s Mons. ThLic. Bohumilem KOLÁŘEM pod titulem „S největší vděčností“.

Kniha rozhovorů přibližuje život kněze, který své kněžství dokázal uskutečňovat naplno a s radostí v nejrůznějších životních situacích.

Slavnostní prezentace knihy za účasti kardinála Miloslava Vlka se koná v sobotu 25. května 2013 od 18.00 v Praze-Dejvicích v prostorách KTF UK. Vstup volný.

 Knihu redakčně připravili Irena Kyliánová a P. Jan Balík. Kniha má 236 stránek a 16 stran obrazové přílohy.´
Mons. Bohumil Kolář studoval teologii v Římě. V roce 1952 byl ve svých 28 letech pro svou víru komunistickým režimem zatčen a odsouzen k deseti letům vězení. Po amnestii v roce 1960 pracoval dalších osm let jako dělník. Od roku 1968 působil jako farář v Roudnici nad Labem. Ve zmíněné době se setkal se spiritualitou jednoty a společenství – Hnutím fokoláre. V roce 1990 se stal spirituálem kněžského semináře v Praze a na Katolické teologické fakultě UK přednášel od roku 1990 třináct let katechetiku a pedagogiku.