Chiara Lubichová, VÝBOR Z DÍLA

    Chiara Lubichová

    Výbor z díla


    Kniha obsahuje všechny základní texty
    celoživotního díla autorky. Mnohé z nich jsou
    v češtině publikovány poprvé.
    Práci s textem usnadňuje bohatý rejstřík.
    Součástí publikace je historický přehled a
    kompletní bibliografie italských, českých a slovenských
    publikací autorky.

    564 stran

    ISBN: 978-80-905265-8-7

Pater Heřman Keymar

Kapitoly ze života venkovského faráře

Jiří Kratochvíl

Na základě osobních vzpomínek a nemnoha dochovaných písemností představuje tato publikace osobu P. Heřmana Keymara (1920-2003), kněze, který mnohdy zůstával jakoby ve stínu druhých, ale svou dlouholetou nenápadnou a vysoce kultivovanou službou dokázal blahodárně ovlivnit spoustu lidí. Kniha poodhaluje řadu překvapivých skutečností z jeho na první pohled obyčejného života.

Tajemství rodiny Badanových

Franz Coriasco

V této knize manželé Badánovi dávají nahlédnout do všech tajemství jejich rodiny, v nichž vychovali dceru, kterou papež slavnostně vepsal do seznamu blahoslavených.

Franz Coriasco, který knihu napsal, je autorem rozhlasových, televizních a divadelních pořadů. Působí také jako hudební kritik a umělecký poradce.

S největší vděčností

V edici Novinky, Osobnosti vydává nakladatelství Nové město knihu rozhovorů s Mons. ThLic. Bohumilem KOLÁŘEM pod titulem „S největší vděčností“.

Kniha rozhovorů přibližuje život kněze, který své kněžství dokázal uskutečňovat naplno a s radostí v nejrůznějších životních situacích.

Slavnostní prezentace knihy za účasti kardinála Miloslava Vlka se koná v sobotu 25. května 2013 od 18.00 v Praze-Dejvicích v prostorách KTF UK. Vstup volný.

 Knihu redakčně připravili Irena Kyliánová a P. Jan Balík. Kniha má 236 stránek a 16 stran obrazové přílohy.´

BŮH BLÍZKÝ

V rozhovoru s kardinálem Vlkem

Životní jubileum kardinála Vlka se stalo podnětem k vydání knihy, která na téměř 400 stránkách zachycuje jeho myšlenky, úvahy a promluvy. Kniha kromě dosud nepublikovaných textů přináší také rozhovor na aktuální témata dnešní doby. Hovoří se v něm o otázkách hledajících a nevěřících, o osobním duchovním světě kardinála Vlka a mnoha dalších věcech duchovního světa. V kapitole „Očima druhých“ přibližují různé osobnosti život kardinála Vlka v prizmatu služby církvi, ekumenismu, Hnutí fokoláre. V obrazové příloze lze nahlédnout do některých spisů Státní tajné bezpečnosti. Kniha obsahuje i fotografickou přílohu.

Jiří Zajíc a kol.
Vázaná 392 stran

vyšlo v roce 2012

Hledět stále jedním směrem

Vzpomínky na život a dílo Mons. P. Karla Pilíka

Mozaika vzpomínek, zkušeností a prožitků s Otcem Karlem Pilíkem naplňuje vděčností. Dodává sil. Oživuje předsevzetí žít tak, jak žil on...

Zpracoval Petr Ettler
Vázaná, 269 stran

Vyšlo v roce 2012

Veliké věci nám učinil

Vzpomínka na život Františka Kohlíčka

Mons. ThLic. František Kohlíček byl český katolický kněz, politický vězeň, člen Hnutí fokoláre. Petr Ettler sebral a uspořádal vzpomínky na dramatický život tohoto skromného a mimořádného kněze.

Zpracoval Petr Ettler
Vázaná, 141 stran

Vyšlo v roce 2010

CHIARA - Neobyčejný příběh obyčejné dívky

Dva dokumentární filmy. Dva životy, které se v čase protnuly


CHIARA LUCE BADANO

Neobyčejný příběh obyčejné dívky
Dokumentární film o Chiaře Luce Badano (* 29. 10. 1971, + 07. 10. 1990) vypráví příběh italské studentky, která poznala spiritualitu Hnutí fokoláre. její život náhle ukončila zákeřná nemoc. Přesto ho ale až do posledních dnů prožila naplno. Ve své nemoci uměla druhé povzbudit a proměnit. Její postoj k životu se stal inspirací pro mnoho lidí, kteří se ocitli v těžkých životních situacích. Dne 25.9.2010 byla Chiara Luce Badano prohlášená za blahoslavenou.

Délka pořadu 45 minut

CHIARA LUBICHOVÁ

Dokument mapuje životní osudy tridentské učitelky, zakladatelky mezinárodního Hnutí fokoláre. (*22. 1. 1920, +14. 3. 2008) její spiritualita jednoty, vzájemné lásky a přijetí bolesti oslovila miliony lidí na celém světě. Chiara Luce badano byla jednou z nich.

Délka pořadu 22 minut

Vyšlo v roce 2011

Michele Zanzucchi: MÁM VŠECHNO

18 let života blahoslavené Chiary Badano

Chiara Badano, obyčejná dívka plná nadšení ze života. Byla oblíbená u přátel i v rodině, ráda sportovala i přiložila ruku k dílu tam, kde bylo potřeba. Pak přišla vážná nemoc, která všechno změnila. Skutečně všechno? Její odpověď je překvapivá: „Buďte šťastni, protože já jsem šťastná“.

Vyšlo v roce 2010
ISBN 978-80-86146-58-4
107 stran
Brožovaná

Jako si Otec zamiloval mne...


365 krátkých úryvků z Písma, církevních otců, církevní nauky, ze spisů svatých, teologů a svědků víry bylo vybráno jako průvodce rokem kněží a jako výzva, abychom život stavěli na tom, co nepomíjí.

Sestavili:
Hubertus Baumeiser, kněz a teolog, odborník pro formaci kněží, vyučoval na papežské universitě Gregoriana a je poradcem Kongregace pro katolickou výchovu.
Tonino Gandolfo, kněz, novinář a učitel zabývající se řadu let trvalou formací kněží.

Na překladu spolupracovali: Jaroslav Axler, Jan Barborka, Vít Horák, Josef Novotný, Jiří Pešek, Jan Píška, Martin Šmíd

Vyšlo v roce 2010
IsBN 978-80-86146-63-8

Antonio Maria Baggio, SKRYTÁ TVÁŘ

putování konzumní kulturou

Autor odkrývá úskalí skrytá za zdánlivě vlídnou tváří individualistického a konzumního způsobu života, hledá obranu před někdy až agresivním vlivem reklamy. Kniha je určena těm, kdo se nemíní stát „otroky“ televize, tisku a reklamy a hledají spolehlivou orientaci v současném světě.

přeložil Tomáš Tatranský
130 stran
Vyšlo v listopadu 1996
1. vydání

cena 32,- Kč
ISBN 80-902084-2-8

brožovaná

Vlaďka Kopczyková, O PRINCEZNĚ KLÁRCE a jiné pohádky

Půvabná a zároveň poučná kniha pro děti do 10 let plná strašidel, princezen, vodníků a zvířátek. Velká ilustrovaná publikace, váz. s barevnými obrázky

ilustrovala Patricie Koubská 
128 stran 
Vyšlo v listopadu 2001 
1. vydání 
 cena 148,- Kč 
ISBN 80-86146-28-6

DĚTI Z CELÉHO SVĚTA VYPRÁVĚJÍ

příběhy a omalovánky

Kniha pro děti ve věku od 4 do 10ti let. Děti z různých zemí vyprávějí své příběhy, které jsou, co se týče víry, poučné i pro dospělé. Publikace je vhodná pro křesťanskou výchovu v mateřských školách a v rodině. Na našem trhu zatím je ojedinělá.

přeložil Jan Malík 
50 stran 
Vyšlo v září 1996 
1. vydání 
TITUL ROZEBRÁN 
ISBN 80-902084-3-6 
brožovaná s ilustracemi

Fabio Ciardi, JÍT ZA KRISTEM

Kniha nejen pro ty, kdo hledají své duchovní povolání

Kniha ukazuje základní znaky jednotlivých povolání – k manželství, k zasvěcenému životu laika, ke kněžskému a řeholnímu životu.

přeložila Gabriela Vočadlová 
75 stran 
Vyšlo v lednu 1999 
1. vydání cena 
ISBN 80-86146-09-X 
TITUL ROZEBRÁN 
Brožovaná

MOJI PŘÁTELÉ VYPRÁVĚJÍ… 2. díl

kreslené příběhy pro děti od 7 do 15 let

Druhý díl oblíbené publikace nabízí kreslené příběhy o dětech, které k jejich jednání inspirovalo evangelium a život podle Ježíšova příkladu. Kniha přináší skutečné příběhy, které se odehrály v nedávné době v různých zemích po celém světě. 

přeložila Gabriela Vočadlová
28 stran
Vyšlo v červnu 2000
1. vydání
cena: 32,- Kč
ISBN 80-86146-23-5
brožovaná s ilustracemi (formou komiksu)