Antoine de Saint-Exupéry (Inspirace)

Od narození úspěšného spisovatele, statečného válečného pilota a především hluboce přemýšlivého člověka Antoine de Saint-Exupéryho uplynulo sto let. Ve svém posledním dopise z války Saint-Exupéry napsal: „Vrátím-li se z této ,nutné a nevděčné práce' živý, budu se zabývat jedinou otázkou: Co lze, co je třeba lidem říci?“ Přestože se ze svého posledního průzkumného letu živý nevrátil, to, co stačil říci předtím, je živé a aktuální dodnes. Zanechal nám slova
inspirující k poctivému, horoucímu člověčenství, stvrzená vlastním životem i smrtí.

vybrala a revidovala Jana Pištorová
120 stran
Vyšlo v říjnu 2000, 1. vydání, ISBN 80-86146-24-3
cena 85,- Kč