Chiara Lubichová, HIERARCHIE

Poslání být služebníkem všech

V tomto svazku se autorka zabývá přítomností Krista v hierarchii církve, úlohou papeže a biskupů a vzájemným vztahem mezi nimi – kolegialitou. Současně odpovídá na otázku, jaký má být postoj věřícího k zodpovědným církve. Opírá se o evangelijní texty, církevní otce i moderní teology.

přeložil Karel Pilík
135 stran
Vyšlo v roce 1995
2. vydání

cena 31,- Kč
ISBN 80-86146-12-X
Brožovaná, formát 117x182 mm