Chiara Lubichová, MEDITACE

Úvod do spirituality jednoty

Těmto průzračným písemnostem se nelze věnovat jen jako poetickému rozptýlení, jsou to plody života a zasévají život. Jde o nevídaná témata, o nezvyklé úvahy o touhy přibližující k Věčnému - a vždy jde o zdroje lásky, která vede děti k tomu, aby překonaly veškerá zdání, stíny a malichernosti a setkaly se s Otcem. Když tyto meditace postupně pročítá člověk, který padá pod tíhou nudy pramenící z materialismu, znovu povstává v naději a lásce a objevuje v sobě novou netušenou mladost. 

127 stran
cena 98,- Kč
Brožovaná