Chiara Lubichová, VÝKŘIK

Ježíš ukřižovaný a opuštěný v dějinách a životě Hnutí fokoláre od jeho zrodu v roce 1943 až ke vstupu do třetího tisíciletí

S Chiarou Lubichovou, zakladatelkou Hnutí fokoláre, projdeme cestu Hnutí a její nejvýznamnější a nejdůležitější etapy, poznamenané těžkostmi, nepochopením a zkouškami, tak i znamením Boží Prozřetelnosti, jež přináší pomoc na této cestě a otevírá ji pro celou církev a celý svět.
Kniha nás uvádí do veškeré zkušenosti historie Hnutí fokoláre: do setkání s Ukřižovaným volajícím na Kříži“ Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ ... 

překlad Jiří Kratochvíl, na překladu spolupracovali Marie Koukolová, Mária Langschová, Karel Pilík
156 stran
Vyšlo v listopadu 2001
1. vydání
cena 98,- Kč
ISBN 80-86146-31-6
Brožovaná, formát 117x182 mm