Karel Čapek (Inspirace)

Již pátý titul v řadě "Inspirace - Myšlenky osobností" přináší po osobnostech jako je Gándhí, Matka Tereza, Chiara Lubichová a Saint-Exupéry úvahy Karla Čapka. Kniha je rozdělena do tématických celků, v nichž autor pojednává o demokracii, politice, tvorbě, lásce, Bohu, národech a výtvarném umění. Z děl K. Čapka
Záznam myšlenek, které nám zachovaly moudrost věků, můžeme sledovat v posledních šesti tisících letech lidské historie. Tyto moudrosti formulují v každé době velcí duchové, kteří dokáží dát těmto myšlenkám aktuální formu a posunou naše poznání o kousek dál na symbolickém měřítku objevování duchovních obzorů. Jedním takovým průkopníkem ve dvacátém století byl Karel Čapek, který nám zanechal obsáhlé dílo. To nás z velké části stále oslovuje. Kniha obsahuje myšlenky, které probudí touhu nalézat v díle Karla Čapka další věty, jež nejsou jen plynutím slov, ale jsou pro nás zdrojem nových objevů. (Josef Protiva)

uspořádal Josef Protiva.
Váz., dárková kniha kapesního formátu, 172 stran, Vyšlo v říjnu 2003, 1. vydání, ISBN 80-86146-41-3
cena 85,- Kč