Klaus Hemmerle, MYŠLENKY NA KAŽDÝ DEN

Klaus Hemmerle (1929-1994) byl biskupem v Cáchách, působil jako ředitel Katolické akademie v arcidiecézi Friburg a jako univerzitní profesor. Ve svých kázáních, přednáškách a rozhlasových promluvách projevoval mimořádný dar jazyka a schopnost obracet svou originální hrou se slovy pozornost posluchačů na Boží slovo. Jeho myšlenky na každý den mají vést čtenáře k vlastnímu zamyšlení nad Božím slovem a k rozjímání.
* * *
Přeji knížce šťastnou cestu a těm, kteří ji přijmou do svého života, velký duchovní prospěch.
kardinál Miloslav Vlk        

přeložili: Vladimír Petkevič a Jana Pištorová
Brožovaná kniha s ilustračními snímky, 195 stran, vyšlo v listopadu 2000, 1. vydání
cena 85,- Kč
ISBN 80-86146-26-X