Luigi Giussani, NÁBOŽENSKÝ SMYSL

Otevřít se nekonečnu... 

Italský kněz a pedagog s erudicí vzdělance a s metodikou zkušeného učitele předkládá moderní apologii křesťanské víry v tom pravém významu slova. Jsme vybízeni k novému pohledu, k potvrzení tajemství jakožto skutečnosti existující mimo naše poznávací schopnosti. „Člověk se nemůže vyhnout volbě“, tvrdí Giussani, „buďto je otrokem lidí nebo subjektem závislým na Bohu.“

přeložil Vítězslav Pavlík 
234 stran 
Vyšlo v listopadu 2001 
1. vydání 
AKTUÁLNÍ CENA 85,- Kč 
ISBN 80-86146-32-4 
brožovaná kniha s přebalem