Myšlenky moudrých o toleranci


Sbírka myšlenek významných osobností obsahuje krátká zamyšlení nad tolerancí, respektem a porozuměním.
Snad si v tom spěchu ani neuvědomujeme, do jaké míry máme zodpovědnost za každý svůj čin. Dobré slovo, které přišlo včas, podaná ruka, ale i nastavená noha, nebo jen chladná lhostejnost a neúčastněné přihlížení: Tím vším se nejen my sami stáváme lepšími nebo horšími, ale měníme i něco v ostatních lidech. A někdy je to opravdu maličkost, která něco dovrší nebo zvrátí a rozhodne, jakým se člověk stane. M. Procházková (úryvek z knihy)

uspořádal Jan Malík. 
Dárková publikace (kapesního) formátu, 112 stran, ISBN 80-86146-39-1
cena 98,- Kč