Antonio Maria Baggio, SKRYTÁ TVÁŘ

putování konzumní kulturou

Autor odkrývá úskalí skrytá za zdánlivě vlídnou tváří individualistického a konzumního způsobu života, hledá obranu před někdy až agresivním vlivem reklamy. Kniha je určena těm, kdo se nemíní stát „otroky“ televize, tisku a reklamy a hledají spolehlivou orientaci v současném světě.

přeložil Tomáš Tatranský
130 stran
Vyšlo v listopadu 1996
1. vydání

cena 32,- Kč
ISBN 80-902084-2-8

brožovaná