Jako si Otec zamiloval mne...


365 krátkých úryvků z Písma, církevních otců, církevní nauky, ze spisů svatých, teologů a svědků víry bylo vybráno jako průvodce rokem kněží a jako výzva, abychom život stavěli na tom, co nepomíjí.

Sestavili:
Hubertus Baumeiser, kněz a teolog, odborník pro formaci kněží, vyučoval na papežské universitě Gregoriana a je poradcem Kongregace pro katolickou výchovu.
Tonino Gandolfo, kněz, novinář a učitel zabývající se řadu let trvalou formací kněží.

Na překladu spolupracovali: Jaroslav Axler, Jan Barborka, Vít Horák, Josef Novotný, Jiří Pešek, Jan Píška, Martin Šmíd

Vyšlo v roce 2010
IsBN 978-80-86146-63-8
Tyto myšlenky dávají příležitost k zamyšlení nad základními rozměry života kněží: bytím, konáním, výzvami a perspektivami. Na této sbírce, která doprovází liturgická období, spolupracovali kněží z různých států. Kniha se zrodila z přesvědčení, že důležitou službou kněze je utvářet církev jako jednu rodinu a podporovat růst bratrství ve světě.


Sestavili:
Hubertus Baumeiser, kněz a teolog, odborník pro formaci kněží, vyučoval na papežské universitě Gregoriana a je poradcem Kongregace pro katolickou výchovu.
Tonino Gandolfo, kněz, novinář a učitel zabývající se řadu let trvalou formací kněží.

Na překladu spolupracovali:
Jaroslav Axler, Jan Barborka,
Vít Horák, Josef Novotný,
Jiří Pešek, Jan Píška, Martin Šmíd

IsBN 978-80-86146-63-8