Hledět stále jedním směrem

Vzpomínky na život a dílo Mons. P. Karla Pilíka

Mozaika vzpomínek, zkušeností a prožitků s Otcem Karlem Pilíkem naplňuje vděčností. Dodává sil. Oživuje předsevzetí žít tak, jak žil on...

Zpracoval Petr Ettler
Vázaná, 269 stran

Vyšlo v roce 2012