Veliké věci nám učinil

Vzpomínka na život Františka Kohlíčka

Mons. ThLic. František Kohlíček byl český katolický kněz, politický vězeň, člen Hnutí fokoláre. Petr Ettler sebral a uspořádal vzpomínky na dramatický život tohoto skromného a mimořádného kněze.

Zpracoval Petr Ettler
Vázaná, 141 stran

Vyšlo v roce 2010