Carlo Carretto, MYŠLENKY NA KAŽDÝ DEN - 1. a 2. díl

Brožovaná kniha s ilustračními snímky
Tento dvoudílný svazek předkládá 365 myšlenek známého italského autora Carla Carretta. Jeho hluboké úvahy nás přivádějí k reflexi nad úlohou, jaká je člověku svěřena Bohem. Autor vede čtenáře krok za krokem, den po dni k intenzivnímu a vědomému „stanutí v Bohu“.

přeložila Věra Kargerová
celkem 440 stran, vyšlo v říjnu 1997, 1. vydání
ISBN 80-902084-6-0
cena každého dílu: 85,- Kč


Ukázka z knihy:
Věřit ve vzkříšeného Krista znamená ještě něco...
Každá mírová dohoda je důkazem víry ve vzkříšení. Každý přijatý úkol je důkazem víry ve vzkříšení. Když odpustíš svému nepříteli, když nasytíš hladového, když bráníš slabého, věříš ve vzkříšení. Když máš odvahu vstoupit do manželství, když přijmeš narozeného syna, když stavíš svůj dům, věříš ve vzkříšení. Věřit ve vzkříšení znamená nechat prostoupit vlastní život důvěrou, znamená důvěřovat bratrovi, znamená z nikoho nemít strach. Věřit ve vzkříšení znamená pokládat Boha za svého otce, Ježíše za bratra, Marii za svou sestru nebo, chceš-li, za svou matku.