Matka Tereza, MYŠLENKY NA KAŽDÝ DEN

Brožovaná kniha s ilustračními snímky
Matka Tereza z Kalkaty k tobě hovoří láskyplnými slovy. Dává rady, povzbuzuje tě, pomáhá ti, abys nežil polovičatě, vede tě za ruku k poznání duchovního života. Kniha se setkala s velkým zájmem čtenářů. Vyšla již ve čtvrtém vydání, v celkovém nákladu 6.500 knih.
přeložila Cecílie Trojanová
190 stran, vyšlo v říjnu 1997, 4. vydání
ISBN 80-86146-00-6
cena 138,- Kč


Ukázka z knihy:
Odejde-li chlapec z pole svého otce a jde pracovat na jiné, pak už není spolupracovníkem svého otce. Být spolupracovníkem znamená pracovat s někým, mít s ním podíl nejen na úspěších, ale také na jeho únavě, pokoření a hanbě. Ti kteří sdílejí všechno spolu, jsou partnery, dávají lásku za lásku, utrpení za utrpení. Ježíši, tys umřel; dal jsi všechno: život, krev, vše... Teď je řada na mně. I já ti chci dát vše. Obyčejný vojín bojuje ztracený někde v řadě, ale ten nejvěrnější se snaží být blízko svého velitele, aby s ním sdílel jeho osud. To je to jediné, na čem záleží, neboť to znamená žít Kristovým životem.